BOGUMIŁ

BOGUMIŁ BARYCZA

DOŚWIADCZENIE

Specjalista ds. analizy procesów informatycznych - Urząd Dozoru Technicznego

02.2018 - obecnie

Kierownik Sprzedaży - RTV Euro AGD Euro-net Sp. z o.o.

06.2016 - 12.2017

 • Wspieranie, monitorowanie i realizację celów sprzedażowych,
 • kierowanie pracą zespołu liczącego od 22 do 40 osób.

Ważnym tematem na tym stanowisku pracy było zwiększenie udziału usług w sprzedaży. Dzięki współpracy i wykorzystaniu potencjału załogi (od 22 do 40 osób) osiągnęliśmy od 32% do 54% (rok do roku) wzrostu. Aby uzyskać takie wynik wykorzystałem następujące kompetencje: nastawienie na cel, przedstawianie wizji zrealizowanych planów oraz korzyści (indywidualnych i dla organizacji) jakie wynikają z jej wdrożenia, wyznaczanie zadań według metody SMART dla całego zespołu i poszczególnych jego członków, wzbudzanie motywacji, udzielanie informacji zwrotnej i monitoring postępów oraz dostrzeganie indywidualnych osiągnięć członków zespołu.

Podczas pracy na powyższym stanowisku udoskonaliłem swój warsztat pracy związany z:

 • kierowaniem pracą dużych zespołów pracowniczych,
 • prowadzeniem ocen rocznych,
 • coachingiem i mentoringiem.
Kierownik Strefy Usług - Saturn Planet Sp. z o.o. sp. komandytowa

11.2015 - 05.2016

 • Wspieranie, monitorowanie i realizację celów jakościowych sprzedaży związanych z usługami,
 • kierowanie pracą zespołu liczącego 45 osób.

Najważniejszym wyzwaniem było zwiększenie poziomów sprzedaży usług. Aby osiągnąć wzrost wprowadziłem indywidualne indeksy efektywności oraz cele (zespół liczący około 45 osób). Prowadziłem szkolenia On-The-Job. Codziennie odbywały się krótkie zebrania, podczas których informowałem o osiągniętych rezultatach. Aby wzbudzić motywację i zwiększyć zaangażowanie zespołu podkreślałem, dlaczego warto dążyć do realizacji planów. Zarówno z perspektywy pracownika jak i organizacji. Działania te dały efekt w postaci zwiększenia sprzedaży w ujęciu wartościowym w przedziale od 29% do 39% (rok do roku).

Kompetencje, które wykorzystałem aby osiągnąć powyższe wyniki:

 • przywództwo służebne,
 • zdolności komunikacyjne i budowanie relacji,
 • zdolność wzbudzania motywacji i zaangażowania w podległym zespole,
 • nastawienie na ludzi,
 • coaching,
 • prowadzenie szkoleń.
Prezentacja - zebranie organizacyjne Docenianie osiągnięć pracowników
Lider grupy ds. szkoleń wdrożeniowych - Media Expert TERG S.A.

09.2013 – 09.2015

Na stanowisku Lidera kierowałam pracą zespołu Koordynatorów szkoleń wdrożeniowych (3-6 osób). Byłem bezpośrednio odpowiedzialny za szkolenie nowych kierowników. Przedmiotem szkolenia było: zarządzanie jednostkami handlowymi i zespołami 8-22 pracowników, standard obsługi klienta, wspieranie i monitorowanie celów sprzedażowych oraz innych wskaźników organizacji.

Moja odpowiedzialność obejmowała pracę podległego zespołu. Projektowałem działania korygujące w salonach nie realizujących celów sprzedażowych. Działania obejmowały lokalizacje na terenie całego kraju. Efekty były mierzone wskaźnikami KPI organizacji oraz okresowymi audytami tajemniczego klienta. Największy sukces to współudział w osiągnięciu 2 miejsca w badaniu obsługi klienta prowadzonym przez Daymaker w roku 2015.

Daymarker Sukces

W trakcie pracy na stanowisku Lidera brałem udział w zakończonym sukcesem projekcie wdrożenia oprogramowania dla sieci sprzedaży obejmującej 350 jednostek. Udział w projekcie obejmował przygotowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów oraz współpracę z działem księgowym, specjalistami IT z organizacji jak i firmy zewnętrznej tworzącej oprogramowanie.

Kompetencje, które nabyłem lub rozwinąłem na stanowisku Lidera:

 • zarządzanie i predyspozycje przywódcze,
 • analizowanie ryzyka związanego z realizacją celów szkoleniowych i dostosowywania procesu szkolenia do zmieniających się warunków,
 • delegowanie i kontrola realizacji zadań,
 • asertywność,
 • rozwiązywanie konfliktów, stanowczość,
 • zdolności komunikacyjne,
 • proaktywność,
 • ustalanie priorytetów działania,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • coaching i mentoring,
 • przygotowywanie prezentacji i wystąpienia publiczne,
 • efektywne podejmowanie decyzji,
 • praca w zespołach rozproszonych i międzydziałowych,
 • współpraca z menadżerami na rożnych poziomach organizacji,
 • prowadzenie rekrutacji.

Byłem pomysłodawcą, twórcą, aktywnym członkiem i administratorem wewnętrznej strony internetowej i forum dyskusyjnego działu szkoleń frt24.

Prezentacja Lider ze spotkania Działu frt24.pl - Forum Rozwoju
Koordynator szkoleń wdrożeniowych - Media Expert TERG S.A.

11.2011 – 08.2013

Pracowałem w grupie składającej się z 3 do 6 trenerów. Zakresem mojej pracy było szkolenie nowych i obecnych pracowników od strony teoretycznej i praktycznej. Przygotowywanie materiałów niezbędnych w procesie wdrożenia. Szkolenie obejmowało treningi On-The-Job dotyczące technik sprzedaży i profesjonalnego standardu obsługi klienta. Szkolenia odbywały się też w formie warsztatowej. Pojedynczy proces wdrożenia jednej placówki trwał od 1 do blisko 3 tygodni.

Na stanowisku Koordynatora szkoleń wdrożeniowych byłem odpowiedzialny za rezultaty powyższych działań. Efekty były mierzone wskaźnikami KPI organizacji (np. wysokość sprzedaży, dynamika wzrostu, udział wartościowy, struktura) oraz okresowymi audytami tajemniczego klienta. Podczas trwania procesu organizowałem pracę działu, który mi podlegał. Powyższe działania dotyczyły zarówno nowych jednostek, jak i placówek objętych działaniami naprawczymi. Była to praca mobilna na terenie całego kraju. W trakcie pracy na tym stanowisku moimi działaniami objęte było kilkanaście lokalizacji.

Kompetencje, które nabyłem lub rozwinąłem na powyższym stanowisku:

 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolności komunikacyjne,
 • kierowanie zespołami pracowników,
 • współpraca w zespole,
 • prowadzenie sesji coachingowych i mentoringowych,
 • wyznaczanie celów SMART,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • tworzenie prezentacji, wystąpienia publiczne i prowadzenie zebrań,
 • analityczne myślenie i analiza rozbudowanych raportów sprzedażowych,
 • umiejętność dążenia do celu w obliczu trudności i presji czasu,
 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowywanie raportów.
Starszy / Prezenter Handlowy - Media Expert TERG S.A.

12.2008 – 10.2011

Kierownik Sklepu Internetowego MEMO

02.2006 – 11.2008

Praca w sklepie internetowym była dla mnie okazją do dalszego zdobywania wiedzy związanej z technologią telekomunikacyjną oraz  rozwijania moich kompetencji. Moje obowiązki obejmowały zarządzanie zespołem pracowników (5 osób) oraz wszystkimi procesami zachodzącymi w sklepie internetowym. Od współtworzenia witryny przez zarządzanie treścią, aż po procesy związane z obsługą klienta.

Wyzwania jakie spotkałem na tym stanowisku to godzenie interesów właściciela sklepu (budżet, realizacja celów finansowych), firm z którymi współpracowaliśmy oraz klientów.

Kompetencje, które rozwinąłem i nabyłem to:

 • negocjacje,
 • umiejętność rozwiązywania problemów z uwzględnieniem szerokiej perspektywy,
 • zdolności analityczne, ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji,
 • rozumienie procesów zachodzących w aplikacjach internetowych,
 • współtworzenie i administracja witryną www (z wykorzystaniem technologii: SQL, PHP, HTML, CSS itp.),
 • współpraca z zewnętrznymi programistami, grafikami (projektowanie UX),
 • działania reklamowe związane z prowadzeniem witryny www, współpraca ze specjalistami SEO,
 • współpraca z zewnętrznymi serwisami, z którymi sklep był zintegrowany,
 • kierowanie pracą załogi; rekrutacja, szkolenie, wyznaczanie celów, delegowanie i ocena pracowników (zespół 5 osób).
Właściciel Sklepu Internetowego 2B

06.2003 – 01.2006

W roku 2003 rozpocząłem przygodę w branży e-commerce. Moja witryna internetowa oferowała zakup sprzętu sieciowego.

Prowadząc firmę i handel przez witrynę internetową nabyłem następujące kompetencje:

 • kierowanie firmą, podejmowanie decyzji i zdolności analityczne,
 • współtworzenie i administracja witryną www (z wykorzystaniem technologii: SQL, PHP, HTML, CSS itp.),
 • współpraca z zewnętrznymi programistami, grafikami (projektowanie UX),
 • działania reklamowe związane z prowadzeniem witryny www, współpraca ze specjalistami SEO,
 • kierowanie pracą załogi; rekrutacja, szkolenie i ocena pracowników.
Doradca Klienta T-Mobile

10.2000 – 05.2003

Praca na stanowisku Doradcy Klienta sieci telekomunikacyjnej T-Mobile była dla mnie pierwszym doświadczeniem zawodowym. Do moich obowiązków należała kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Była to okazja do zdobywania przeze mnie wiedzy o dynamicznej branży technologicznej, która bardzo mnie interesowała. Na stanowisku tym nabyłem umiejętności związane z profesjonalną obsługą klienta opartą na standardach. W codziennej pracy wykazywałem się samodzielnością, komunikatywnością, dyscypliną i orientacją na klienta.


EDUKACJA

Coders Trust Polska - kurs Java

11.2017

Akademia L. Koźmińskiego

10.2015

Psychologia w zarządzaniu.

Liceum Ekonomiczne przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

1996-2000

Kierunek rachunkowość i finanse.


WYBRANE SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Budowanie współpracy w zespole.

03.2018

Certyfikat Professional Scrum Master (PSM I).

01.2018

Professional Scrum Master

Scrum. Podstawy Teoretyczne, Praktyczne, Certyfikacja.

01.2018

Tworzenie kultury coachingu w organizacji.

03.2017

Efektywne podejmowanie decyzji.

02.2017

Ocena roczna.

01.2017

Techniki sprzedaży. NLP w sprzedaży.

05.2015

Najlepsze praktyki menadżera w praktyce.

03.2015

Rozwojowa praca z ludźmi inwestycją w wyniki.

03.2015

Prowadzenie spotkań z zespołem.

03.2015

Zarządzanie zespołem sprzedaży.

03.2015

Motywowanie finansowe i pozafinansowe.

03.2015


UMIEJĘTNOŚCI I NARZĘDZIA

Zarządzanie zespołami pracowników
96%
Decyzyjność
95%
Prowadzenie zebrań
91%
Coaching
90%
Praca na wskaźnikach KPI
95%
Myślenie strategiczne, analityczność
90%
Orientacja na osiąganie celów
95%
Zdolności przywódcze
90%
Komunikatywność
95%
Orientacja na klienta zewnętrznego i wewnętrznego
100%
Proaktywność
75%
Umiejętnością pracy pod presją czasu
82%
Prowadzenie szkoleń
80%
Efektywna współpraca
89%
Rozumienie procesu wytwarzania oprogramowania
75%
Znajomość metod wytwarzania oprogramowania TDD, XP
75%
AGILE
70%
Scrum
90%
Kanban
70%
Microsoft Excel
87%
Microsoft Word
95%
Microsoft PowerPoint
99%
Microsoft Project
50%
Adobe Photoshop
85%
Adobe Illustrator
40%
JAVA 8
40%
JIRA
76%
IntelliJ IDEA
65%
GitHUB
73%
Wordpress
70%
HTML
100%
CSS
80%
PHP
80%
Prawo jazdy kategorii B
100%

O MNIE

Widzę się jako przewodnik i facylitator decyzji. Ułatwiam zespołowi podejmowanie wartościowych decyzji. Jestem dobrym słuchaczem i potrafię godzić interesy różnych grup. Otwarta komunikacja to moje medium, doświadczenie w zarządzaniu, coachingu i prowadzeniu szkoleń to moje narzędzia.

Ludzie są dla mnie najważniejsi. Inspiruje mnie praca z ludźmi. Cel osiągnięty samemu nie smakuje tak samo, jak ten dowieziony wysiłkiem całego zespołu. Wszystko może się sprzysięgać przeciwko nam, ale ja i tak będę dążył do celu, motywował i angażował zespół do działania. Wszyscy pracujemy na sukces zespołu i organizacji. Mówiąc o wyzwaniach, przedstawiam je z entuzjazmem i podkreślam, jak ważny jest nasz wewnętrzny potencjał i gotowość do pracy. Stawiam na podejście rozwojowe u siebie i swojego zespołu.

W dotychczasowej pracy nabyłem doświadczenie związane z kierowaniem zespołami pracowników. Od małych do liczących kilkadziesiąt osób. Brałem udział w projektach w różnych obszarach działania organizacji. Sprzedaż, wdrożenie oprogramowania, szkolenia. Wielokrotnie efektywnie działałem pod presją czasu i trudnych warunkach. Współpracowałem z pracownikami i menadżerami na różnych poziomach organizacji oraz różnych działów. Powyższe działania wymagały ode mnie decyzyjności, doskonałej komunikacji, asertywności czy rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

350 placówek – osiągnąłem sukces w obszarze wdrożenia oprogramowania obsługi sprzedaży w sieci Media Expert w roku 2014.

500 wyszkolonych doradców i menadżerów.

2 miejsce w Polsce i 1 wśród sieci handlowych, jeśli chodzi o jakość obsługi klienta w roku 2015 – badanie Daymarker.

Sprzedaży: wzrost sprzedaży usług RTV Euro AGD w roku 2016 oraz 32% do 54% oraz Saturn Planet 29% do 39% w roku 2015-2016.

Twórca, aktywny członek i administrator wewnętrznej strony internetowej i forum dyskusyjnego działu szkoleń i ZZL Media Expert – frt24.

 • Rok urodzenia
  1981
 • Miejsce zamieszkania
  Warszawa
 • Język obcy
  angielski
 • Hobby
  • literatura związana z technologią, zarządzaniem i psychologią • bieganie (półmaraton 2g:13m:19s)
Napisz do mniePobierz CV

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagany)

Twoja wiadomość